Privacy verklaring Brocanterie l’Empereur

Brocanterie l’Empereur een handelsnaam van Artografy, statutair gevestigd aan de Kromstraat 53 te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

Brocanterie l’Empereur

Kromstraat 53 Oss

Tel. 06-19620525

Email: info@brocanterie-lempereur.nl

Website: www.brocanterie-lempereur.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 Brocanterie l’Empereur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  1. Voor- en Achternaam;
  2. Adres, Postcode en Woonplaats, Land;
  3. E-mailadres;
  4. Telefoon nummer en mobiel nummer;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brocanterie l’Empereur verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen.

  • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
  • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Privacy

Brocanterie l’Empereur bewaart de persoonsgegevens volgens de wettelijke termijnen inzake de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brocanterie l’Empereur verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brocanterie l’Empereur gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, info@brocanterie-lempereur.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brocanterie l’Empereur.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brocanterie-lempereur.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brocanterie l’Empereur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de mail, info@brocanterie-lempereur.nl.